top of page

COPYRIGHT & COLOFON

http://www.rosmolino.com

Op alle producten die ontworpen en gemaakt zijn door Rosmolino en alles wat er op www.rosmolino.com te zien is (creaties, foto's, teksten e.d.), zit auteursrecht. Dit betekent dat Rosmolino als enige mag beslissen over de exploitatie van deze creaties, foto's, teksten en dergelijke. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosmolino is het verboden om deze werken (creaties, foto's, teksten e.d.) geheel of gedeeltelijk te gebruiken en/of toe te passen. Producten die in opdracht worden ontworpen en gemaakt, blijven auteursrechtelijk eigendom van Rosmolino en mogen niet door derden worden gebruikt voor andere doeleinden. Rosmolino behoud het recht om deze producten (of het ontwerp) voor commerciele doeleinden in te zetten en deze op te nemen in haar collectie.

 

Rosmolino ziet streng toe op het schenden van haar auteursrecht en zal alles in werk stellen dit zo nodig gerechtelijk aan te pakken en een juridische procedure te starten.

bottom of page